Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Marcin Furtak


Urodził się w 1977 roku w Krakowie.

Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego O.O. Pijarów w Krakowie w roku 1996r. rozpoczął studia wyższe na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Po obronie pracy dyplomowej pt. “Most pieszy - galeria” pod kierunkiem prof. Dariusza Kozłowskiego ukończył je w roku 2001r. otrzymując dyplom mgr inż. arch. z wynikiem bardzo dobrym.

W 2002 r. rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Inżynierii Lądowej w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego na Politechnice Krakowskiej. Wykładał architekturę i urbanistykę, prowadził zajęcia z budownictwa ogólnego oraz rysunku technicznego.

W czerwcu 2005 otworzył przewód doktorski i rozpoczął rozprawę doktorską pod kierunkiem promotora, prof. Aleksandra Bohma o tematyce związanej z architekturą i urbanistyką COP, pt.: „Genius loci” architektury Centralnego Okręgu Przemysłowego (na przykładzie rejonu “A”). Pracę obronił z wyróżnieniem w grudniu 2007 roku uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki.

W 2008 za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej Marcin Furtak został wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej przez Rektora prof. Janusza Gawlika.

W latach 2007 – 2008, równolegle do pracy na Politechnice Krakowskiej, prowadził wykłady z “Budownictwa ogólnego” oraz “Urbanistyki” w Państwowej Szkole Wyższej w Jarosławiu przyczyniając się do otwarcia nowego przedmiotu (opracowując jego program) i kierunku studiów na tej uczelni.

Od 2008 roku zaangażowany w tworzenie strategii Województwa Małopolskiego w zakresie budownictwa energooszczędnego i ekologicznego.

Od 2009 roku jest wykładowcą przedmiotu “Budownictwo ogólne” na podyplomowych studiach “Efektywne Użytkowanie Energii” w Państwowej Szkole Wyższej w Tarnowie.

W 2010 roku przeniósł się z Wydziału Inżynierii Lądowej PK na Wydział Architektury PK, do Instytutu Architektury Krajobrazu, Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu prowadzonej przez prof. Wojciecha Kosińskiego. Od tegoż roku kieruje projektem “Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego”, programem mającym na celu budowę nowoczesnego centrum badań na terenie Politechniki Krakowskiej.

W 2011 został powołany na członka Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Uczestniczy w międzyuczelnianych konsultacjach pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego mających za zadanie stworzenie modelu współpracy biznesu z nauką.

Poza pracą dydaktyczno – naukową, Marcin Furtak jest także praktykującym architektem. W ramach autorskiego biura jest autorem min. kilkudziesięciu projektów budynków użyteczności publicznej oraz laureatem dwóch konkursów architektonicznych.

Prywatnie interesuje się historią, sztuką dekoratorską okresu dwudziestolecia międzywojennego  (przede wszystkim art deco), muzyką rozrywkową lat 80-tych, jest także miłośnikiem broni białej, oraz czynnie uprawia sport min. tenis, żeglarstwo i koszykówkę (założony przez niego zespół koszykarski zdobywał wielokrotnie, w tym, w 2011 roku amatorskie mistrzostwo Krakowa.Projekty:


Ważniejsze projekty:

1) Budynek Państwowej Szkoły Wyższej w Oświęcimiu

2) Budynek Gimnazjum w Modlnicy

3) Muzeum wraz z zespołem pałacowo – ogrodowym w Przeworsku (projekt adaptacyjno – konserwatorski)

3) Budynek ratusza w Pawłowicach

4) Rozbudowa szpitala wojskowego w Krynicy

5) Budynek szkoły podstawowej w Zabierzowie

6) Budynek Domu Zdrojowego oraz promenady spacerowej w Sękowej

7) Budynek 9-kondygnacyjny mieszkalno – usługowy w Warszawie

8) Biurowiec firmy Metalkom w Krakowie

9) Biurowiec firmy Signalco w Krakowie

10) Przedszkole w Pielgrzymowicach

Publikacje:

LINK:

Marcin Furtak w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK

LINK:

Publikacje poza w katalogiem autorów publikacji pracowników PK

 | + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane