Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Urszula Forczek-BrataniecW latach 1990-1992 studiowała na Wydziale Architektury we Wrocławiu. W 1996 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Za pracę dyplomową wykonaną pod kierunkiem  prof. Marii Łuczyńskiej - Bruzda Droga widokowa Krośnica - Sromowce Kąty otrzymała wyróżnienie. W 2005 r obroniła pracę doktorską zatytułowaną Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej, która w 2008 r. ukazała się drukiem.

Od 1997 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu, aktualnie na stanowisku adiunkta.

W latach  1997 - 2001 zatrudniona na stanowisku technicznym brała udział w pracach nad planami ochrony Ojcowskiego, Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku  Narodowego pod kierunkiem  prof. Marii Łuczyńskiej - Bruzda oraz dr hab. Zbigniewa Myczkowskiego jak również w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Architektury w ramach przedmiotu Architektura Krajobrazu.

W latach  2001 - 2004 zatrudniona na stanowisku asystenta prowadziła zajęcia w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projektowania w krajobrazie otwartym.

W latach  2002 do 2005 opiekun koła naukowego Architektura Krajobrazu.

Od 2005 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie projektowania ogrodu prywatnego  na I roku studiów inżynierskich oraz projektowanie planów ochrony w ramach zajęć dydaktycznych na V roku studiów jednolitych magisterskich.

Od 2009 r. prowadzi własne wykłady z przedmiotu egzaminacyjnego Zasady Projektowania. Od 2011 r. prowadzi przedmiot Projektowanie Zintegrowane  na II roku studiów magisterskich.

Od 2006 r. współpromotor prac magisterskich, a od 2009 r. promotor prac inżynierskich.

Od 2007 r. . Związana jest z pracownią architektoniczną - eM4. Pracownia architektury Brataniec

Od lat zajmuje się teorią i praktyką studiów i analiz widokowych od skali  planistycznej po skalę architektoniczną. Przebieg badań prezentują załączone studia i ekspertyzy widokowe, zastosowanie w procesie projektowym prezentują załączone projekty.

od 2010 r. członek Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego

od 2011 r. członek zarządu SAK Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

od 2011 r. delegat  EFLA European Federation Landscape Architecture

To: od 2011 r. delegat  International Federation of Landscape Architects:

http://iflaeurope.eu/

Od 2016 członek Zarzadu Landscape Architecture Europe: http://www.landscapearchitectureeurope.com/

 od 2016 pełni rolę Sekretarza Generalnego  IFLA EU – The European Region of the International Federation of Landscape Architects  


Prywatnie:

Mama Kaliny, Kacpra i Maurycego, żona Marcina Bratańca  też architekta

Hobby: Podróże, notatki z podróży
Projekty:


Najważniejsze studia i ekspertyzy:

1. Studium krajobrazowo-konserwatorskie dla inwestycji Droga ekspresowa S1 w rejonie kompleksu Auschwitz II Birkenau .zespół : dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr Andrzej Siwek mgr inż. arch Marcin Brataniec, mgr inż. Barbara Grajner, architekt krajobrazu, mgr inż. Paweł Byrski, architekt krajobrazu, Kraków 2007,

2. Wytyczne krajobrazowe  do kształtowania zabudowy w rejonie Zakrzówka na terenie pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka w Krakowie, kierownik tematu: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, opracowanie:dr inż. arch Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. Barbara Grajner arch. krajobrazu, mgr inż. Paweł Byrski arch. krajobrazu, Kraków 2007

3. Studium konserwatorsko – krajobrazowe lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Krzywiń w Wielkopolsce, Autorzy: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. Barbara Grajner arch. krajobrazu, stud. Paulina Nosalska mgr  R. Marcinek cz. hist. Kraków, styczeń – lipiec 2009

4. Studium krajobrazowo-konserwatorskie dla przeprowadzenia drogi krajowej nr 52 w rejonie stref ochronnych obszaru UNESCO w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zespół autorski: dr inż. arch. Urszula Foczek-Brataniec, mgr inż. Barbara Grajner arch. krajobrazu, mgr inż. Paweł Byrski arch. krajobrazu, Kraków 2010.

5. Operat ochrony walorów widokowych do planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  Zespół autorski: dr inż. arch. Urszula Foczek-Brataniec, mgr inż. Paulina Nosalska, arch. Krajobrazu. Kraków 2010

Najważniejsze projekty i  nagrody:

1. Wyróżnienie w konkursie: Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna   zagospodarowania powierzchni Rynku Górnego  i Placu Targowego w Wieliczce, w powiązaniu z szybami Daniłowicza i Regis oraz ważnymi obiektami kultury. Wieliczka 2006.

2. I Nagroda w konkursie: Koncepcja programowo-przestrzennej rewitalizacji Starówki Miasta Gorlice, zespół: mgr inż. arch Marcin Brataniec, dr inż. arch Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Damian Mierzwa, Gorlice 2007 >LINK

3. I Nagroda w konkursie: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu i rynku dawnego Wierzbnika z przyległymi ulicami w Starachowicach, zespół: mgr inż. arch Marcin Brataniec,dr inż. arch Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch Damian Mierzwa, 2008 >LINK

4. III Nagroda w: „Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zespół projektowy: arch. Marcin Brataniec, arch. Urszula Forczek-Brataniec,arch. Damian Mierzwa, arch krajobr. Paweł Byrski, 2009  > LINK

5. I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego p.n. Laboratorium /Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin, zespół: mgr inż. arch Marcin Brataniec,dr inż. arch Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch Damian Mierzwa, mgr inż. arch . Maciej Gozdecki, mgr inż. Paulina Nosalska arch. Krajobrazu. Kraków 2010  >LINK

dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec - wybrane projekty


Publikacje:

Jest autorką wielu publikacji z zakresu teorii i praktyki studiów widokowych. Publikacje dotyczą procesu przeprowadzania analiz widokowych oraz wdrażania ich w projektowanie w skali regionalnej, urbanistycznej i architektonicznej.

1. Forczek-Brataniec U.,  „Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej”, monografia, wyd. Elamed, Katowice 2008. monografia

2. Forczek-Brataniec U., Brataniec M., Studium powiązań widokowych cmentarzy z I wojny światowej na przykładzie obiektów zlokalizowanych w Dolinie Sękówki. „ Znaki Pamięci III – śladami I wojny światowej. Gorlice 24.10.2009

3. Forczek-Brataniec U., Interpretacja krajobrazu jako źródło koncepcji projektowej. Rozważania na podstawie pracy konkursowej na zagospodarowanie terenu dawnego „Obozu KL Płaszów. Publikacja materiałow konferencyjnych XVI Konferencji [w:] „Genius loci w sztuce ogrodowej”, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, wyd. Czasopismo Techniczne”, zeszyt 13, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, s. 287-296

4. Forczek-Brataniec U., Zmiany w krajobrazie wokół zbiorników wodnych w Pieninach. [w:] Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie,Tom 2, Krościenko 2010, s. 259-279.

5. Forczek-Brataniec U., Nosalska P., Krajobraz widziany z bieszczadzkich dróg. Studium i koncepcja ochrony walorów widokowych [w:] Roczniki Bieszczadzkie 2011, Tom XIX., Ustrzyki Dolne 2011, s. 355-370.

LINK:

Urszula Forczek-Brataniec katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane