DR INŻ. ARCH. URSZULA FORCZEK-BRATANIEC


Adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu

W latach 1990-1992 studiowała na Wydziale Architektury we Wrocławiu. W 1996 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2005 r obroniła pracę doktorską pt.: Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej, która w 2008 r. została wydana w formie monografii.

Od 1997 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu. Od 2001 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne począwszy od projektowania ogrodu prywatnego, poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych, aż po projektowanie planów ochrony. Od 2009 r. prowadzi cykl wykładów z przedmiotu egzaminacyjnego Zasady Projektowania, który został uwieńczony II nagrodą w konkursie Wykładowca Roku 2016. Od lat jest promotorem dyplomów inżynierskich i współpromotorem dyplomów magisterskich. Prace dyplomowe  były wielokrotnie nagradzane i prezentowane na wystawach międzynarodowych i krajowych 

Równolegle z pracą dydaktyczną kontynuuje praktykę zawodową. Zajmuje się teorią i praktyką studiów i analiz widokowych oraz projektowaniem i planowaniem. Od 2007 r. związana jest z pracownią architektoniczną - eM4. Pracownia Architektury Brataniec, współpraca ta przysporzyła jej wiele nagród w tym te najbardziej prestiżowe: Nominację do nagrody im. Miesa Van der Rohe oraz nagrodę główną w konkursie Życie w Architekturze.  

Aktywnie działa w stowarzyszeniach i radach naukowych krajowych i zagranicznych:

od 2010 r. członek Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego, obecnie również członek prezydium Rady Naukowej

od 2011 r. do 2017 r. Vice-prezes SAK Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

od 2011 r. delegat  IFLA Europe

od 2016 członek zarządu europejskiej fundacji Landscape Architecture Europe,

od 2016 pełni rolę Sekretarza Generalnego  IFLA Europe

Inicjatorka i kuratorka wystawy prac studenckich prezentowanej na Miedzynarodowym Biennale Architektury Krajobrazu w Barcelonie 2012,2014,2016

Inincjatorka i kuratorka dwóch edycji międzynarodowej wystawy Contemporary Landscape Architecture of Visegrad Countries 2012, 2015  

 

Od 2016 roku prowadzi bloga o architekturze krajobrazu zonzo
 

Prywatnie:

Mama Kaliny, Kacpra i Maurycego, żona Marcina Bratańca  też architekta

Hobby: Podróże,  szkice z podróż

 

 

BLOG

LinkedIn

Researchgate